Caliphat

Caliphat

Lịch sử cho trẻ em >> Thế giới Hồi giáo sơ khai

Caliphate là gì?

Caliphate là tên của chính phủ Hồi giáo cai trị Đế chế Hồi giáo trong thời Trung cổ. Trong một thời gian dài, Caliphate kiểm soát Tây Á, Bắc Phi và một phần châu Âu. Văn hóa và thương mại của nó ảnh hưởng phần lớn đến thế giới văn minh, truyền bá tôn giáo của đạo Hồi và giới thiệu những tiến bộ trong khoa học, giáo dục và công nghệ.

Ai là thủ lĩnh của Caliphate?

Caliphate được lãnh đạo bởi một người cai trị được gọi là 'caliph', có nghĩa là 'người kế vị'. Caliph được coi là người kế vị Nhà tiên tri Muhammad và là nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị của thế giới Hồi giáo.


Bản đồ của Đế chế Hồi giáo Nó đã bắt đầu khi nào?Caliphate bắt đầu sau cái chết của Muhammad vào năm 632 CN. Người kế vị Muhammad đầu tiên là Caliph Abu Bakr. Ngày nay, các nhà sử học gọi Caliphate đầu tiên là Caliphate Rashidun.

Bốn Caliph đầu tiên

Rashidun Caliphate bao gồm Bốn Caliph đầu tiên của Đế chế Hồi giáo. Rashidun có nghĩa là 'được hướng dẫn đúng đắn.' Bốn caliph đầu tiên này được gọi là 'được hướng dẫn đúng đắn' bởi vì họ đều là bạn đồng hành của Nhà tiên tri Muhammad và học các cách thức của đạo Hồi trực tiếp từ Muhammad.

Rashidun Caliphate tồn tại trong 30 năm từ năm 632 CN đến 661 CN. Bốn Caliph đầu tiên bao gồm Abu Bakr, Umar Ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan và Ali ibn Abi Talib.

Caliphates chính
  • Umayyad (661-750 CN) - Dưới sự cai trị của Umayyad Caliphate, Đế chế Hồi giáo mở rộng nhanh chóng bao gồm phần lớn miền bắc châu Phi, miền tây Ấn Độ và Tây Ban Nha. Vào thời kỳ đỉnh cao, nó là một trong những đế chế lớn nhất trong lịch sử thế giới.


  • Abbasid (750-1258 CN, 1261-1517 CN) - Nhà Abbasids lật đổ nhà Umayyad và thành lập Abbasid Caliphate vào năm 750 CN. Thời kỳ đầu cai trị của Abbasids là thời kỳ của thành tựu khoa học và nghệ thuật. Nó đôi khi được gọi là Thời kỳ vàng của Hồi giáo. Năm 1258, thủ đô của Abbasid Caliphate, Baghdad, bị quân Mông Cổ cướp phá và vị vua này bị giết. Sau đó, Abbasids chuyển đến Cairo, Ai Cập và tái lập Caliphate. Tuy nhiên, từ thời điểm này trở đi, Caliphate có rất ít quyền lực chính trị.


  • Ottoman (1517-1924) - Các nhà sử học thường trích dẫn sự khởi đầu của Caliphate Ottoman là năm 1517 CN khi Đế chế Ottoman nắm quyền kiểm soát Cairo, Ai Cập. Người Ottoman tiếp tục duy trì yêu sách của họ là Caliphate Hồi giáo cho đến năm 1924 khi Caliphate bị Mustafa Ataturk, Tổng thống đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, bãi bỏ.
Sự sụp đổ của Caliphate

Các sử gia khác nhau về thời điểm Caliphate Hồi giáo kết thúc. Nhiều người đặt sự kết thúc của thời kỳ Caliphate vào năm 1258 CN, khi quân Mông Cổ đánh bại quân Abbasids tại Baghdad. Những người khác đặt dấu chấm hết vào năm 1924 khi đất nước Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập.

Người Hồi giáo Shia và Sunni

Một trong những chia rẽ chính trong tôn giáo Hồi giáo là giữa người Hồi giáo Shia và Sunni. Sự phân chia này bắt đầu từ rất sớm trong lịch sử Hồi giáo với việc lựa chọn Caliph đầu tiên. Người Shia tin rằng Caliph nên là hậu duệ của Nhà tiên tri Muhammad, trong khi người Sunni cho rằng Caliph nên được bầu chọn.

Sự thật thú vị về Caliphate của Đế chế Hồi giáo
  • Trong thời Abbasid Caliphate, có những Caliph khác cũng yêu cầu Caliphate bao gồm Fatimid Caliphate, Umayyad Caliphate của Cordoba, và Almohad Caliphate.
  • Vị trí của caliph trở thành cha truyền con nối trong triều đại Umayyad Caliphate, khiến nó trở thành triều đại Hồi giáo đầu tiên.
  • Thuật ngữ 'caliph' là phiên bản tiếng Anh của từ 'khalifah' trong tiếng Ả Rập.
  • Một trong những trách nhiệm của Caliph là bảo vệ các thánh địa Hồi giáo Mecca và Medina.