Phân chia tế bào và chu kỳ

Phân chia tế bào và chu kỳ

Các sinh vật sống liên tục tạo ra tế bào . Chúng tạo ra các tế bào mới để phát triển và cũng để thay thế các tế bào cũ đã chết. Quá trình tạo ra các tế bào mới được gọi là quá trình phân chia tế bào. Sự phân chia tế bào đang diễn ra mọi lúc. Khoảng hai nghìn tỷ sự phân chia tế bào xảy ra trong cơ thể con người trung bình mỗi ngày!

Các loại phân chia tế bào

Có ba kiểu phân chia tế bào chính: phân hạch nhị phân, nguyên phân và nguyên phân. Sự phân hạch nhị phân được sử dụng bởi các sinh vật đơn giản như vi khuẩn. Các sinh vật phức tạp hơn thu được các tế bào mới bằng cách nguyên phân hoặc nguyên phân.

Nguyên phân

Nguyên phân được sử dụng khi một tế bào cần được sao chép thành các bản sao chính xác của chính nó. Mọi thứ trong ô đều được nhân đôi. Hai tế bào mới có DNA, chức năng và mã di truyền giống nhau. Tế bào ban đầu được gọi là tế bào mẹ và hai tế bào mới được gọi là tế bào con. Toàn bộ quá trình hay chu kỳ của nguyên phân được mô tả chi tiết hơn dưới đây.

Ví dụ về các tế bào được tạo ra thông qua nguyên phân bao gồm các tế bào trong cơ thể con người đối với da, máu và cơ.Chu kỳ tế bào cho quá trình nguyên phân

Tế bào trải qua các giai đoạn khác nhau được gọi là chu kỳ tế bào. Trạng thái 'bình thường' của một tế bào được gọi là 'interphase'. Vật liệu di truyền được nhân đôi trong giai đoạn giữa các pha của tế bào. Khi một tế bào nhận được tín hiệu rằng nó sẽ nhân đôi, nó sẽ đi vào trạng thái nguyên phân đầu tiên được gọi là 'prophase'.
  • Giai đoạn đầu - Trong giai đoạn này, chất nhiễm sắc ngưng tụ thành nhiễm sắc thể và màng nhân và nucleolus bị phá vỡ.


  • Quá trình hoán vị - Trong quá trình hoán vị, các nhiễm sắc thể xếp thành hàng dọc giữa tế bào.


  • Anaphase - Trong quá trình anaphase, các nhiễm sắc thể phân tách và di chuyển sang các phía đối diện của tế bào.


  • Telophase - Trong quá trình telophase, tế bào hình thành hai màng nhân xung quanh mỗi bộ nhiễm sắc thể và các nhiễm sắc thể không giãn ra. Các thành tế bào sau đó chụm lại và tách ra ở giữa. Hai tế bào mới, hoặc tế bào con, được hình thành. Sự phân chia của các tế bào được gọi là cytokinesis hay sự phân cắt tế bào.

nhấp vào bức tranh để nhìn to hơn Meiosis

Meiosis được sử dụng khi đến lúc toàn bộ sinh vật sinh sản. Có hai điểm khác biệt chính giữa nguyên phân và nguyên phân. Đầu tiên, quá trình meiosis có hai sự phân chia. Khi meiosis hoàn tất, một tế bào đơn lẻ tạo ra bốn tế bào mới thay vì chỉ hai. Điểm khác biệt thứ hai là các tế bào mới chỉ có một nửa DNA của tế bào ban đầu. Điều này rất quan trọng đối với sự sống trên Trái đất vì nó cho phép các tổ hợp gen mới xảy ra để tạo ra sự đa dạng trong cuộc sống.

Ví dụ về các tế bào trải qua quá trình meiosis bao gồm các tế bào được sử dụng trong sinh sản hữu tính gọi là giao tử.

Đơn bội và đơn bội

Các tế bào được tạo ra từ nguyên phân được gọi là lưỡng bội vì chúng có hai bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh.

Các tế bào được tạo ra từ quá trình meiosis được gọi là đơn bội vì chúng chỉ có một nửa số lượng nhiễm sắc thể như tế bào ban đầu.Phân hạch nhị phân

Các sinh vật đơn giản như vi khuẩn trải qua một kiểu phân chia tế bào gọi là phân hạch nhị phân. Đầu tiên, DNA sao chép và tế bào phát triển lên gấp đôi kích thước bình thường. Sau đó, các sợi DNA nhân đôi di chuyển sang các phía đối diện của tế bào. Tiếp theo, thành tế bào 'chèn ép' vào giữa tạo thành hai ô riêng biệt.