Đạo luật Quyền công dân năm 1964

Đạo luật Quyền công dân năm 1964

Đạo luật Dân quyền năm 1964 là một trong những đạo luật về quyền công dân quan trọng nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Nó cấm phân biệt đối xử, chấm dứt sự phân biệt chủng tộc và bảo vệ quyền bầu cử của phụ nữ và thiểu số.

Đạo luật Quyền công dân năm 1964 do tổng thống ký
Lyndon Johnson ký Đạo luật Dân quyền
bởi Cecil Stoughton
Lý lịch

Các Tuyên ngôn độc lập tuyên bố rằng 'Tất cả đàn ông được tạo ra bình đẳng.' Tuy nhiên, khi đất nước mới thành lập, câu trích dẫn này không áp dụng cho tất cả mọi người, chỉ áp dụng cho những chủ đất da trắng giàu có. Theo thời gian, mọi thứ đã được cải thiện. Các nô lệ đã được trả tự do sau Nội chiến và cả phụ nữ và người không phải da trắng đều được trao quyền bỏ phiếu với các tu chính án thứ 15 và 19.

Tuy nhiên, bất chấp những thay đổi này, vẫn có những người bị từ chối các quyền công dân cơ bản của họ. Luật Jim Crow ở miền nam cho phép phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc và tôn giáo là hợp pháp. Trong suốt những năm 1950 và đầu những năm 1960, các nhà lãnh đạo như Martin Luther King, Jr. đã đấu tranh cho quyền công dân của tất cả mọi người. Các sự kiện như Tháng Ba ở Washington, Tẩy chay Xe buýt Montgomery và Chiến dịch Birmingham đã đưa những vấn đề này lên hàng đầu trong chính trường Hoa Kỳ. Cần phải có một luật mới để bảo vệ các quyền dân sự của tất cả mọi người.

Tổng thống John F. KennedyVào ngày 11 tháng 6 năm 1963 Tổng thống John F. Kennedy đã có một bài phát biểu kêu gọi một luật dân quyền sẽ cho 'tất cả người Mỹ quyền được phục vụ trong các cơ sở mở cửa cho công chúng' và sẽ cung cấp 'sự bảo vệ tốt hơn cho quyền bầu cử.' Tổng thống Kennedy bắt đầu làm việc với Quốc hội để tạo ra một dự luật dân quyền mới. Tuy nhiên, Kennedy bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 và Tổng thống Lyndon Johnson lên thay.

Các nhà lãnh đạo dân quyền gặp tổng thống
Lyndon Johnson gặp gỡ các nhà lãnh đạo dân quyền
bởi Yoichi Okamoto
Đăng nhập vào Luật

Tổng thống Johnson cũng muốn một dự luật dân quyền mới được thông qua. Ông đã biến dự luật trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của mình. Sau khi thông qua dự luật thông qua Hạ viện và Thượng viện, Tổng thống Johnson đã ký dự luật thành luật vào ngày 2 tháng 7 năm 1964.

Các điểm chính của Luật

Luật được chia thành 11 phần gọi là tiêu đề.
 • Tiêu đề I - Các yêu cầu bỏ phiếu phải giống nhau đối với tất cả mọi người.
 • Tiêu đề II - Phân biệt đối xử ngoài vòng pháp luật ở tất cả những nơi công cộng như khách sạn, nhà hàng và rạp hát.
 • Tiêu đề III - Không thể từ chối quyền tiếp cận các cơ sở công cộng dựa trên chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia.
 • Tiêu đề IV - Yêu cầu rằng các trường công lập không còn được tách biệt.
 • Tiêu đề V - Trao nhiều quyền hơn cho Ủy ban Dân quyền.
 • Tiêu đề VI - Sự phân biệt đối xử ngoài vòng pháp luật của các cơ quan chính phủ.
 • Tiêu đề VII - Sự phân biệt đối xử ngoài vòng pháp luật bởi người sử dụng lao động dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia.
 • Tiêu đề VIII - Yêu cầu cung cấp dữ liệu cử tri và thông tin đăng ký cho chính phủ.
 • Tiêu đề IX - Các vụ kiện về quyền công dân được phép chuyển từ các tòa án địa phương sang các tòa án liên bang.
 • Title X - Thành lập Dịch vụ Quan hệ Cộng đồng.
 • Tiêu đề XI - Điều khoản khác.
Đạo luật về quyền bầu cử

Một năm sau khi Đạo luật Quyền Công dân được ký thành luật, một đạo luật khác được gọi là Đạo luật Quyền Bầu cử năm 1965 đã được thông qua. Luật này nhằm đảm bảo rằng quyền bầu cử không bị từ chối đối với bất kỳ người nào 'vì lý do chủng tộc hoặc màu da.'

Những sự thật thú vị về Đạo luật Dân quyền năm 1964
 • Tỷ lệ đảng viên cộng hòa (80%) trong Hạ viện bỏ phiếu ủng hộ luật cao hơn đảng dân chủ (63%). Điều tương tự cũng xảy ra tại Thượng viện nơi 82% đảng viên cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ so với 69% đảng viên dân chủ.
 • Đạo luật Trả lương Bình đẳng năm 1963 nói rằng nam giới và phụ nữ phải được trả tiền như nhau khi làm cùng một công việc.
 • Các nhà dân chủ miền Nam đã kiên quyết chống lại dự luật và đã bỏ phiếu trong 83 ngày.
 • Hầu hết các yêu cầu bỏ phiếu vượt quá độ tuổi và quốc tịch đã bị loại bỏ bởi Đạo luật Quyền Bầu cử.
 • Martin Luther King, Jr. đã tham dự lễ ký chính thức luật của Tổng thống Johnson.