Tái thiết nội chiến

Tái thiết nội chiến

Lịch sử >> Nội chiến

Phần lớn miền Nam Hoa Kỳ đã bị phá hủy trong Nội chiến. Các trang trại và đồn điền bị thiêu rụi và mùa màng của họ bị phá hủy. Ngoài ra, nhiều người đã có số tiền của Liên minh nay vô giá trị và chính quyền địa phương rơi vào tình trạng hỗn loạn. Miền Nam cần được tái thiết.

Công cuộc tái thiết miền Nam sau Nội chiến được gọi là Tái thiết. Công cuộc Tái thiết kéo dài từ năm 1865 đến năm 1877. Mục đích của cuộc Tái thiết là giúp miền Nam trở lại thành một bộ phận của Liên bang. Quân đội liên bang đã chiếm phần lớn miền Nam trong thời kỳ Tái thiết để đảm bảo rằng luật pháp được tuân thủ và một cuộc nổi dậy khác đã không xảy ra.


Broad Street Charleston, Nam Carolina
bởi Unknown
Có trừng phạt miền Nam hay không

Nhiều người muốn miền Nam bị trừng phạt vì đã cố gắng rời bỏ Liên minh. Những người khác, tuy nhiên, muốn tha thứ cho miền Nam và để cho sự hàn gắn của quốc gia bắt đầu.Kế hoạch tái thiết của Lincoln

Abraham Lincoln muốn khoan hồng với miền Nam và tạo điều kiện dễ dàng cho các tiểu bang miền Nam tái gia nhập Liên minh. Ông nói rằng bất kỳ người miền Nam nào tuyên thệ với Liên minh sẽ được ân xá. Ông cũng nói rằng nếu 10% cử tri ở một bang ủng hộ Liên minh, thì một bang có thể được chấp thuận. Theo kế hoạch của Lincoln, bất kỳ tiểu bang nào được chấp thuận đều phải coi chế độ nô lệ là bất hợp pháp như một phần của hiến pháp của họ.

Tổng thống Johnson

Tuy nhiên, Tổng thống Lincoln đã bị ám sát vào cuối Nội chiến và không bao giờ có cơ hội thực hiện kế hoạch Tái thiết của mình. Khi Andrew Johnson trở thành tổng thống, ông ấy đến từ miền Nam và thậm chí còn muốn được các Bang thuộc Liên bang khoan dung hơn Lincoln. Tuy nhiên, Quốc hội không đồng ý và bắt đầu thông qua luật khắc nghiệt hơn cho các bang miền Nam.

Mã đen

Trong một nỗ lực để tránh các luật đã được Quốc hội thông qua, nhiều bang miền nam đã bắt đầu thông qua Mã đen. Đó là những luật ngăn cản người da đen đi bầu cử, đi học, sở hữu đất đai, và thậm chí kiếm việc làm. Những luật này đã gây ra rất nhiều xung đột giữa miền Bắc và miền Nam khi họ cố gắng thống nhất lại sau Nội chiến.

Những sửa đổi mới đối với Hiến pháp

Để giúp Tái thiết và bảo vệ quyền của tất cả mọi người, ba sửa đổi đã được bổ sung vào Hiến pháp Hoa Kỳ:
  • Tu chính án thứ 13 - Chế độ nô lệ ngoài vòng pháp luật
  • Tu chính án thứ 14 - Nói rằng người da đen là công dân của Hoa Kỳ và tất cả mọi người đều được pháp luật bảo vệ bình đẳng.
  • Tu chính án thứ 15 - Trao cho tất cả các công dân nam quyền bầu cử không phân biệt chủng tộc.
Gia nhập Liên minh

Các chính phủ mới được thành lập ở miền Nam bắt đầu từ năm 1865. Tiểu bang đầu tiên được gia nhập Liên minh là Tennessee vào năm 1866. Tiểu bang cuối cùng là Georgia vào năm 1870. Là một phần của việc được chấp thuận cho Liên minh, các tiểu bang phải phê chuẩn các sửa đổi mới để Hiến pháp.

Sự giúp đỡ của Liên minh

Công đoàn đã giúp đỡ rất nhiều cho miền Nam trong thời kỳ tái thiết. Họ xây dựng lại đường sá, xây dựng lại các trang trại và xây dựng trường học cho trẻ em nghèo và da đen. Cuối cùng nền kinh tế miền Nam bắt đầu phục hồi.

Carpetbaggers

Một số người miền Bắc chuyển đến miền Nam trong thời kỳ Tái thiết để cố gắng kiếm tiền từ việc xây dựng lại. Họ thường được gọi là những người chuyên chở thảm vì đôi khi họ mang đồ đạc của mình trong hành lý được gọi là túi đựng thảm. Người miền Nam không thích việc người miền Bắc chuyển đến và cố gắng làm giàu từ những rắc rối của họ.

Sự kết thúc của việc tái thiết

Cuộc Tái thiết chính thức kết thúc dưới sự chủ trì của Rutherford B. Hayes vào năm 1877. Ông đã loại bỏ quân đội liên bang khỏi miền Nam và các chính quyền tiểu bang tiếp quản. Thật không may, nhiều thay đổi về quyền bình đẳng ngay lập tức bị đảo ngược.

Sự thật thú vị về sự tái thiết
  • Những người miền Nam da trắng tham gia Đảng Cộng hòa và giúp Tái thiết được gọi là những người theo chủ nghĩa cá độ.
  • Đạo luật Tái thiết năm 1867 chia miền Nam thành năm quân khu do quân đội cai quản.
  • Tổng thống Andrew Johnson đã ân xá cho nhiều nhà lãnh đạo Liên minh miền Nam. Ông cũng phủ quyết một số luật Tái thiết đã được Quốc hội thông qua. Ông đã phủ quyết rất nhiều điều luật mà biệt danh của ông đã trở thành 'Tổng thống phủ quyết'.
  • Để chiến đấu chống lại Mã đen, chính phủ liên bang đã thành lập Văn phòng của Freedman để giúp đỡ người da đen và thành lập các trường học mà trẻ em da đen có thể theo học.