Ngày và Tuần Hiến pháp

Ngày hiến pháp

Ngày Hiến pháp kỷ niệm những gì?

Ngày Hiến pháp kỷ niệm ngày Hiến pháp Hoa Kỳ được Công ước Lập hiến thông qua năm 1787. Có thể coi đây là ngày sinh nhật của chính phủ Hoa Kỳ. Ngày này cũng kỷ niệm quyền công dân Hoa Kỳ và thường được gọi là Ngày Quốc tịch.

Ngày Hiến pháp được tổ chức khi nào?

Nó được tổ chức vào ngày 17 tháng 9, kỷ niệm ngày ký Hiến pháp. Nếu ngày này rơi vào cuối tuần, nhiều trường sẽ chọn ngày thứ Sáu hoặc thứ Hai gần nhất để tổ chức ngày này.

Ai kỷ niệm ngày này?

Ngày này chủ yếu được quan sát hoặc kỷ niệm bởi các hệ thống giáo dục như thư viện và trường học.Mọi người làm gì để ăn mừng?

Các trường học và thư viện tuân thủ ngày này bằng cách có các chương trình và hoạt động giáo dục đặc biệt giúp học sinh tìm hiểu về Hiến pháp. Họ nghiên cứu các chủ đề như lịch sử của Hiến pháp, nhiều sửa đổi quan trọng và Tuyên ngôn Nhân quyền.

Nhiều hệ thống trường học dành cả tuần làm Tuần Hiến pháp.