Đếm tiền

Đếm tiền

Đếm tiền là một kỹ năng quan trọng bạn sẽ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ cần biết giá trị của các đồng xu và hóa đơn khác nhau và cách thêm tiền.

Đô la và xu

Điều đầu tiên cần biết là tiền được tính bằng đô la và xu. Một xu bằng 1/100 đô la. Nói cách khác, mỗi đô la trị giá 100 xu.

Giá trị của tiền xu

Dưới đây là những đồng xu Hoa Kỳ được sử dụng nhiều nhất mà bạn cần biết để đếm tiền. Những đồng tiền này đều được tính bằng xu.
Đồng xu
1 xu
Niken
5 xu
nói với tôi
10 đồng CEN
Phần tư
25 xu
Giá trị của hóa đơn

Hối phiếu được tính bằng đô la. Dưới đây là những tờ tiền được sử dụng nhiều nhất mà bạn cần biết để đếm tiền:
1 đô la
Tờ 5 đô la
10 đô la
20 đô la
Thêm tiền

Khi bạn thêm tiền xu, bạn sẽ thêm xu. Cứ 100 xu là 1 đô la. Vì vậy, nếu bạn nhận được nhiều hơn 100 xu sẽ trở thành một đô la. Ví dụ: nếu số tiền cộng lại lên đến 115 xu, thì đó được gọi là 1 đô la và 15 xu. Nếu họ cộng tới 345 xu, đó được gọi là 3 đô la và 45 xu.

Ví dụ Bài toán 1

Đếm số xu sau:Trả lời: Có 2 phần tư, 1 niken và 2 xu. Đây là 25 + 25 + 5 + 2 = 57 xu.

Ví dụ Bài toán 2

Đếm số xu sau:Trả lời: Có 3 phần tư, 6 dime, 2 niken và 2 xu. Đây là 75 + 60 + 10 + 2 = 147 xu = 1 đô la và 47 xu = 1,47 đô la

Thêm hóa đơn

Khi bạn cộng các hóa đơn lại với nhau, bạn sẽ tính bằng đô la. Thêm hóa đơn khá dễ dàng. Một cách tốt để thêm hóa đơn là thêm các hóa đơn lớn trước, sau đó thêm các hóa đơn nhỏ hơn. Bạn có thể đếm chúng theo cách này. Ví dụ: nếu bạn có hai tờ 20 đô la, ba tờ 10 đô la và bốn tờ 1 đô la, bạn sẽ bắt đầu với số hai mươi và tiếp tục cộng chúng lại với nhau như vậy: 20, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74. Tổng là $ 74.

Ví dụ Bài toán 3

Đếm các hóa đơn sau:Trả lời: Cộng giá trị của các tờ tiền sẽ cho bạn 20 + 10 + 5 + 5 + 1 + 1 = 42 đô la

Thêm tiền và hóa đơn

Khi thêm tiền và hóa đơn, thường dễ dàng hơn 1) cộng tất cả các đồng, 2) cộng các hóa đơn và cuối cùng, 3) cộng hai tổng lại với nhau.

Ví dụ Bài toán 4

Đếm các hóa đơn và tiền xu sau:Câu trả lời:

Đầu tiên hãy đếm sự thay đổi của 3 phần tư và bốn dime tương đương với = 75 + 40 = 115 xu = 1 đô la và 15 xu.

Tiếp theo đếm các hóa đơn bằng = 10 + 5 + 1 = 16 đô la

Bây giờ cộng chúng lại với nhau 1 đô la + 16 đô la + 15 xu = 17 đô la và 15 xu = 17,15 đô la

Ví dụ Bài toán 5

Đếm các hóa đơn và tiền xu sau:Câu trả lời:

Đầu tiên hãy đếm sự thay đổi của 2 phần tư, 4 dime và 3 nick mà = 50 + 40 + 15 = 105 xu = 1 đô la và 5 xu = 1,05 đô la

Tiếp theo đếm các hóa đơn bằng = 20 + 10 = 30 đô la = 30 đô la

Bây giờ cộng chúng lại với nhau = 30 đô la + 1 đô la + 5 xu = 31 đô la và 5 xu = 31,05 đô laTìm hiểu thêm về Tiền và Tài chính:

Tài chính cá nhân

Lập ngân sách
Điền séc
Quản lý sổ séc
Làm thế nào để tiết kiệm
Thẻ tín dụng
Cách thức hoạt động của một khoản thế chấp
Đầu tư
Cách hoạt động của lãi suất
Kiến thức cơ bản về bảo hiểm
Hành vi trộm cắp danh tính

Về tiền bạc

Lịch sử tiền bạc
Làm thế nào tiền xu được tạo ra
Tiền giấy được tạo ra như thế nào
Tiền giả
Tiền tệ Hoa Kỳ
Tiền tệ thế giới
Toán tiền

Đếm tiền
Thay đổi
Toán tiền cơ bản
Các vấn đề về tiền lời: Phép cộng và phép trừ
Các vấn đề về tiền lời: Phép nhân và phép cộng
Vấn đề từ tiền: Lãi suất và tỷ lệ phần trăm

Kinh tế học

Kinh tế học
Cách thức hoạt động của các ngân hàng
Cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán
Cung và cầu
Ví dụ về Cung và Cầu
Chu kỳ kinh tế
Chủ nghĩa tư bản
Chủ nghĩa cộng sản
Adam Smith
Cách thuế hoạt động
Bảng chú giải thuật ngữ và thuật ngữ

Lưu ý: Thông tin này không được sử dụng cho tư vấn pháp lý, thuế hoặc đầu tư cá nhân. Bạn luôn phải liên hệ với một nhà tư vấn tài chính hoặc thuế chuyên nghiệp trước khi đưa ra các quyết định tài chính.
môn Toán >> Tiền và Tài chính