Các yếu tố


Khoa học >> Hóa học cho trẻ em

Nguyên tố là một chất tinh khiết được tạo ra từ một loại nguyên tử. Các yếu tố là cơ sở xây dựng cho tất cả các vật chất còn lại trên thế giới. Ví dụ về các nguyên tố bao gồm sắt, oxy, hydro, vàng và heli.

Số nguyên tử

Một số quan trọng trong một nguyên tố là số nguyên tử. Đây là số proton trong mỗi nguyên tử. Mỗi nguyên tố có một số hiệu nguyên tử duy nhất. Hydro là nguyên tố đầu tiên và có một proton, do đó nó có số hiệu nguyên tử là 1. Vàng có 79 proton trong mỗi nguyên tử và có số hiệu nguyên tử là 79. Các nguyên tố ở trạng thái chuẩn của chúng cũng có cùng số electron với proton.


Silicon (số nguyên tử 14) là một nguyên tố quan trọng trong điện tử

Các dạng của một phần tửMặc dù tất cả các nguyên tố đều được tạo ra từ cùng một loại nguyên tử, chúng vẫn có thể ở các dạng khác nhau. Tùy thuộc vào nhiệt độ của chúng, chúng có thể ở thể rắn, lỏng hoặc khí. Chúng cũng có thể có các dạng khác nhau tùy thuộc vào mức độ chặt chẽ của các nguyên tử với nhau. Các nhà khoa học gọi đây là các dạng thù hình. Một ví dụ về điều này là carbon. Tùy thuộc vào cách các nguyên tử cacbon kết hợp với nhau mà chúng có thể tạo thành kim cương, than đá hoặc than chì.

Có bao nhiêu phần tử?

Hiện có 118 nguyên tố đã biết. Trong số này, chỉ 94 loài được cho là tồn tại tự nhiên trên Trái đất.

Họ các nguyên tố

Các phần tử đôi khi được nhóm lại với nhau vì chúng có các thuộc tính tương tự. Dưới đây là một số loại:

Khí trơ - Heli, neon, argon, krypton, xenon và radon đều là những khí quý. Chúng đặc biệt ở chỗ lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử chứa đầy các electron. Điều này có nghĩa là chúng không phản ứng nhiều với các yếu tố khác. Chúng thường được sử dụng trong các bảng hiệu vì chúng phát sáng với màu sắc tươi sáng khi có dòng điện chạy qua chúng.

Kim loại kiềm - Các nguyên tố này chỉ có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử và rất dễ phản ứng. Một số ví dụ là liti, natri và kali.

Các nhóm khác bao gồm kim loại chuyển tiếp, phi kim, halogen, kim loại kiềm thổ, actinide và lanthanides.

Bảng tuần hoàn

Một cách quan trọng để học và hiểu các nguyên tố hóa học là bảng tuần hoàn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này trên bảng tuần hoàn các nguyên tố trang.


Bảng tuần hoàn các nguyên tố

Sự thật thú vị về các nguyên tố
  • Các nguyên tố được tìm thấy trên Trái đất và sao Hỏa hoàn toàn giống nhau.
  • Hydro là nguyên tố phổ biến nhất được tìm thấy trong vũ trụ. Nó cũng là yếu tố nhẹ nhất.
  • Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số nơtron khác nhau.
  • Trong thời cổ đại, các nguyên tố được gọi là lửa, đất, nước và không khí.
  • Helium là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vũ trụ, nhưng rất hiếm trên Trái đất.