Hệ thống nhà máy cho trẻ em

Hệ thống nhà máy

Lịch sử >> Cuộc cách mạng công nghiệp

Hệ thống nhà máy là một cách mới để sản xuất sản phẩm bắt đầu từ thời Cách mạng Công nghiệp. Hệ thống nhà máy sử dụng máy móc, phân công lao động, lao động phổ thông và nơi làm việc tập trung để sản xuất hàng loạt sản phẩm.


Lowell Mills: Một nhà máy sơ khai ở Massachusetts
(1850) bởi Sidney & Neff Có gì trước khi có hệ thống nhà máy?

Trước khi có hệ thống nhà máy, từng sản phẩm được tạo ra bởi các công nhân riêng lẻ. Công việc thường được thực hiện tại một xưởng nhỏ hoặc tại nhà. Khi máy móc trở nên lớn hơn và đắt hơn, các nhà máy hình thành, nơi các chủ doanh nghiệp mua máy và thuê công nhân vận hành chúng.

Điều gì tạo nên hệ thống nhà máy?Hệ thống nhà máy của cuộc Cách mạng Công nghiệp đã giới thiệu những cách thức sản xuất sản phẩm mới. Sản phẩm có thể được sản xuất rẻ hơn, nhanh hơn và với khối lượng lớn hơn. Một số đặc điểm chính của hệ thống nhà máy bao gồm:
  • Nơi làm việc tập trung - Thay vì có những công nhân riêng lẻ rải rác trong nhà và xưởng của họ, nhà máy là một địa điểm trung tâm rộng lớn, nơi nhiều công nhân tập trung lại để làm ra sản phẩm. Các nhà máy là cần thiết vì máy móc đắt tiền, lớn, cần năng lượng và được vận hành bởi nhiều công nhân.
  • Phân công lao động - Hệ thống công xưởng ra đời sự phân công lao động. Đây là nơi mà các công nhân khác nhau có một nhiệm vụ cụ thể trong việc tạo ra sản phẩm. Mỗi công nhân có thể chuyên về một công việc nhỏ và không nhất thiết phải biết cách làm toàn bộ sản phẩm.
  • Lao động phổ thông - Do có sự phân công lao động nên nhiều người lao động có thể là lao động phổ thông. Chúng có thể được dạy một công việc đơn giản mà chúng sẽ lặp đi lặp lại.
  • Các bộ phận được tiêu chuẩn hóa - Các bộ phận khác nhau của sản phẩm đã được tiêu chuẩn hóa. Điều này có nghĩa là chúng được chế tạo theo cùng một cách và cùng các phép đo. Khái niệm này cuối cùng đã dẫn đến các bộ phận có thể thay thế cho nhau, nơi các bộ phận riêng lẻ có thể dễ dàng được thay thế và sửa chữa.
Công nhân phụ nữ và trẻ em

Trong cuộc Cách mạng Công nghiệp, phụ nữ và trẻ em trở thành một phần quan trọng của lực lượng lao động. Lúc đầu, điều này là do họ sẽ làm việc với mức lương thấp so với nam giới. Thường thì điều kiện làm việc kém và nguy hiểm. Cuối cùng, luật đã được thông qua để cấm lao động trẻ em.

Những thay đổi trong xã hội

Hệ thống nhà máy đã có ảnh hưởng lớn đến xã hội. Trước khi có hệ thống nhà máy, hầu hết mọi người sống trong các trang trại ở nông thôn. Với sự hình thành của các nhà máy lớn, người dân bắt đầu di chuyển đến các thành phố. Các thành phố ngày càng lớn hơn và đôi khi trở nên quá đông đúc. Sự dịch chuyển từ xã hội nông thôn sang xã hội thành thị đã tạo ra một sự thay đổi mạnh mẽ trong cách sống của con người.

Sự thật thú vị về hệ thống nhà máy
  • Để chống lại điều kiện làm việc nguy hiểm và nhiều giờ, công nhân bắt đầu thành lập công đoàn và đình công.
  • Các nhà máy ban đầu sử dụng nước để cung cấp năng lượng và thường nằm dọc theo một con sông. Các nhà máy sau này hoạt động bằng hơi nước và cuối cùng là điện.
  • Nhiều nhà máy trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp có ký túc xá trong khuôn viên nơi công nhân sinh sống.
  • Nhiều nhà máy sử dụng một 'dây chuyền lắp ráp' nơi các sản phẩm di chuyển từ trạm làm việc sang trạm làm việc để thêm các bộ phận mới ở mỗi trạm cho đến khi sản phẩm cuối cùng hoàn thành.