Cuộc cách mạng Pháp cho trẻ em

Tổng quat

Lịch sử

Dòng thời gian và sự kiện
Dòng thời gian của Cách mạng Pháp
Nguyên nhân của Cách mạng Pháp
Tổng tài sản
Quốc hội
Bão ngầm Bastille
Tháng ba của phụ nữ trên Versailles
Triều đại của khủng bố
Cac thu mục
Mọi người


Những người nổi tiếng của Cách mạng Pháp
Marie Antoinette
Napoléon Bonaparte
Hầu tước de Lafayette
Maximilien Robespierre

Khác
Jacobins
Biểu tượng của Cách mạng Pháp
Bảng chú giải thuật ngữ và thuật ngữ
Cách mạng Pháp là gì?

Cách mạng Pháp là một thời kỳ ở Pháp khi người dân lật đổ chế độ quân chủ và nắm quyền kiểm soát chính phủ.


Bão ngầm của Bastille
Sự khởi đầu của cuộc Cách mạng Pháp
Tác giả: Không rõ Nó diễn ra khi nào?

Cách mạng Pháp kéo dài 10 năm từ 1789 đến 1799. Nó bắt đầu vào ngày 14 tháng 7 năm 1789 khi những người cách mạng xông vào một nhà tù có tên là Bastille. Cuộc cách mạng kết thúc vào năm 1799 khi một vị tướng tên là Napoléon lật đổ chính phủ cách mạng và thành lập Lãnh sự quán Pháp (với Napoléon làm lãnh đạo).

Khu nhà ở Pháp

Trước Cách mạng Pháp, người dân Pháp được chia thành các nhóm xã hội được gọi là 'Khu dân cư'. Bất động sản thứ nhất bao gồm các giáo sĩ (các nhà lãnh đạo nhà thờ), điền trang thứ hai bao gồm quý tộc, và điền trang thứ ba bao gồm thường dân. Hầu hết mọi người đều là thành viên của điền trang thứ ba. Địa ốc thứ ba trả hầu hết các loại thuế, trong khi giới quý tộc sống cuộc sống xa hoa và có tất cả các công việc cao cấp.

Chính phủ cách mạng

Chính phủ Pháp hỗn loạn liên tục trong suốt cuộc cách mạng. Khi bắt đầu cuộc cách mạng, các đại diện từ Dinh thứ ba đã thành lập Quốc hội, nơi họ yêu cầu Vua Louis XVI trao cho họ một số quyền nhất định. Nhóm này đã sớm nắm quyền kiểm soát đất nước. Theo thời gian, họ đã đổi tên thành Quốc hội Lập pháp và sau đó là Công ước Quốc gia. Sau Triều đại của Khủng bố, một chính phủ mới được thành lập gọi là Thư mục. Thư mục cai trị cho đến khi Napoléon nắm quyền kiểm soát.

Triều đại của khủng bố

Thời kỳ đen tối nhất của Cách mạng Pháp được gọi là Triều đại khủng bố kéo dài từ năm 1793 đến năm 1794. Trong thời gian này, một người tên là Robespierre lãnh đạo Công ước Quốc gia và Ủy ban An toàn Công cộng. Ông ta muốn dập tắt bất kỳ sự chống đối nào đối với cuộc cách mạng, vì vậy ông ta kêu gọi một quy tắc 'Khủng bố'. Các đạo luật đã được thông qua quy định bất kỳ ai bị nghi ngờ phản quốc đều có thể bị bắt và xử tử bằng máy chém. Hàng ngàn người đã bị hành quyết bao gồm cả Nữ hoàng Marie Antoinette và nhiều đối thủ chính trị của Robespierre.

Câu lạc bộ chính trị

Nhiều ý tưởng chính trị mới và liên minh của Cách mạng Pháp đã được hình thành trong các câu lạc bộ chính trị. Các câu lạc bộ này bao gồm Câu lạc bộ Jacobin mạnh mẽ (do Robespierre lãnh đạo), Câu lạc bộ Cordeliers, Câu lạc bộ Feuillants và Câu lạc bộ Pantheon.

Kết quả

Cách mạng Pháp đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc xã hội và chính trị của nước Pháp. Nó chấm dứt chế độ quân chủ, chế độ phong kiến ​​của Pháp và giành quyền lực chính trị từ nhà thờ Công giáo. Nó mang lại những ý tưởng mới cho châu Âu bao gồm quyền tự do và tự do cho thường dân cũng như bãi bỏ chế độ nô lệ và quyền của phụ nữ. Mặc dù cuộc cách mạng kết thúc với sự nổi lên của Napoléon, những ý tưởng và cải cách vẫn không chết. Những ý tưởng mới này tiếp tục ảnh hưởng đến châu Âu và giúp hình thành nhiều chính phủ hiện đại của châu Âu.