Hạ viện

Hạ viện

Một phần của Đại hội

Hạ viện là một trong những viện của Quốc hội bao gồm Nhánh Lập pháp của chính phủ Hoa Kỳ. Phòng khác là Thượng nghị viện . Có hai phòng của Quốc hội được gọi là cơ quan lập pháp 'lưỡng viện'. Hạ viện đôi khi chỉ được gọi là 'Hạ viện' hoặc 'hạ viện' của Quốc hội.


Địa chỉ State of the Union
bởi Lawrence Jackson Có bao nhiêu đại diện?

Hiện có 435 đại diện trong Nhà. Ngay trong Đại hội đầu tiên chỉ có 65 đại biểu. Tổng số tăng theo thời gian khi các bang mới gia nhập đất nước và dân số tăng lên. Tuy nhiên, vào năm 1911, Quốc hội quyết định rằng Ngôi nhà đang trở nên quá lớn. Họ đã thông qua luật giới hạn tổng số đại diện là 435.

Số lượng đại diện của mỗi bang được xác định bởi dân số của bang. Càng nhiều người sống trong bang, bang đó càng có nhiều đại diện. Mỗi bang đều có ít nhất một người đại diện cho dù nó có quy mô nhỏ đến đâu.Ai đó có thể là Người đại diện trong bao lâu?

Các đại diện được bầu vào một nhiệm kỳ mới hai năm một lần. Để tiếp tục là đại diện, một người phải được bầu lại mỗi lần. Tuy nhiên, không có giới hạn nhiệm kỳ, vì vậy một người có thể là đại diện miễn là họ tiếp tục được bầu.

Ai có thể trở thành Người đại diện?

Các yêu cầu để trở thành Người đại diện được mô tả trong Điều I của Hiến pháp:

1) họ phải từ hai mươi lăm tuổi trở lên
2) họ phải là công dân Hoa Kỳ trong bảy năm qua
3) họ phải sống trong tiểu bang mà họ đại diện

Hạ viện họp ở đâu?

Hạ viện nhóm họp tại Hạ viện nằm ở cánh nam của Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Các thành viên ngồi ở một số ghế xếp thành hình bán nguyệt. Chính giữa hồ bán nguyệt là chiếc trống đồng nơi các vị lãnh đạo Hạ viện ngồi. Có một tầng trên được gọi là phòng trưng bày, nơi mọi người có thể quan sát Ngôi nhà (xem hình trên).

Lãnh đạo Hạ viện
 • Speaker - Chủ tịch Hạ viện là người lãnh đạo. Diễn giả được bầu từ các thành viên của đảng đa số (ngày nay là đảng Cộng hòa hoặc đảng Dân chủ). Diễn giả thiết lập trình tự kinh doanh trong Hạ viện, kiểm duyệt các cuộc tranh luận và xác định ai là người ngồi trong ủy ban.
 • Lãnh đạo Đa số - Lãnh đạo Đa số là người đứng đầu đảng đa số.
 • Lãnh đạo thiểu số - The Minority Leader là người đứng đầu đảng thiểu số.
 • Roi - Mỗi bên cũng bầu một 'roi' làm trợ lý cho lãnh đạo đảng. Công việc của roi là tập hợp các thành viên của đảng bỏ phiếu cho hoặc chống lại luật pháp.
Quyền hạn đặc biệt của Hạ viện

Công việc chính của Hạ viện là cùng với Thượng viện biểu quyết các luật mới. Tuy nhiên, có một số quyền hạn dành riêng cho Nhà:
 • Tất cả các hóa đơn thuế và hóa đơn chi tiêu phải bắt đầu trong Nhà.
 • Chỉ Hạ viện mới có thể luận tội một số quan chức cấp cao của liên bang như Tổng thống hoặc Thẩm phán Tòa án Tối cao.
 • Hạ viện quyết định ai sẽ là tổng thống nếu không có ai giành được đa số phiếu từ Cử tri đoàn.
Sự thật thú vị về Hạ viện
 • Chủ tịch Hạ viện là người xếp thứ hai để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ sau Phó Tổng thống.
 • Thành viên nữ đầu tiên của Quốc hội là Jeannette Rankin, người được bầu từ Montana vào năm 1916.
 • Thành viên người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Quốc hội là Joseph H. Rainey, người được bầu từ Nam Carolina vào năm 1870.
 • James K. Polk là Chủ tịch Hạ viện duy nhất sau này trở thành Tổng thống.
 • Thành viên phục vụ lâu nhất của Hạ viện là John Dingell từ Michigan người đã phục vụ trong 59 năm.