Bảng tuần hoàn các nguyên tố

Khoa học >> Hóa học cho trẻ em

Bảng tuần hoàn là một cách liệt kê các yếu tố . Các nguyên tố được liệt kê trong bảng theo cấu trúc nguyên tử của chúng. Điều này bao gồm chúng có bao nhiêu proton cũng như bao nhiêu electron ở lớp vỏ ngoài cùng của chúng. Từ trái sang phải và từ trên xuống dưới, các nguyên tố được liệt kê theo thứ tự số hiệu nguyên tử của chúng, đó là số proton trong mỗi nguyên tử.


Bảng tuần hoàn các nguyên tố
Bấm để xem lớn hơn

Tại sao nó được gọi là Bảng tuần hoàn?

Nó được gọi là 'tuần hoàn' vì các nguyên tố được xếp theo chu kỳ hoặc chu kỳ. Từ trái sang phải các nguyên tố được xếp thành hàng dựa trên số nguyên tử của chúng (số proton trong hạt nhân của chúng). Một số cột được bỏ qua để các nguyên tố có cùng số electron hóa trị xếp hàng trên cùng một cột. Khi chúng được xếp theo cách này, các phần tử trong cột có các thuộc tính tương tự.

Mỗi hàng ngang trong bảng là một dấu chấm. Có tổng cộng bảy (hoặc tám) khoảng thời gian. Cái đầu tiên ngắn và chỉ có hai nguyên tố, hydro và heli. Tiết thứ sáu có 32 phần tử. Trong mỗi chu kỳ, nguyên tố bên trái nhất có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng và nguyên tố bên phải nhất có lớp vỏ đầy đủ.

Các nhóm

Nhóm là các cột của bảng tuần hoàn. Có 18 cột hoặc nhóm và các nhóm khác nhau có các thuộc tính khác nhau.

Một ví dụ về nhóm là các khí quý hoặc khí trơ. Tất cả các nguyên tố này đều xếp hàng ở cột thứ mười tám hoặc cột cuối cùng của bảng tuần hoàn. Tất cả chúng đều có lớp vỏ bên ngoài đầy đủ các electron, làm cho chúng rất ổn định (chúng có xu hướng không phản ứng với các nguyên tố khác). Một ví dụ khác là các kim loại kiềm đều sắp xếp ở cột ngoài cùng bên trái. Tất cả chúng đều rất giống nhau ở chỗ chúng chỉ có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng và rất dễ phản ứng. Bạn có thể xem tất cả các nhóm trong bảng dưới đây.

Sự sắp xếp và nhóm các nguyên tố tương tự này giúp các nhà hóa học khi làm việc với các nguyên tố. Họ có thể hiểu và dự đoán cách một phần tử có thể phản ứng hoặc hành xử trong một tình huống nhất định.

Viết tắt yếu tố

Mỗi nguyên tố có tên riêng và tên viết tắt trong bảng tuần hoàn. Một số từ viết tắt dễ nhớ, chẳng hạn như H cho hydro. Một số cứng hơn một chút như Fe đối với sắt hoặc Au đối với vàng. Đối với vàng, 'Au' bắt nguồn từ từ tiếng Latinh có nghĩa là vàng 'aurum'.

Người phát minh ra nó?

Bảng tuần hoàn do nhà hóa học người Nga Dmitri Mendeleev đề xuất vào năm 1869. Sử dụng bảng này, Mendeleev có thể dự đoán chính xác tính chất của nhiều nguyên tố trước khi chúng thực sự được phát hiện.

Sự thật thú vị về Bảng tuần hoàn
  • Carbon là duy nhất ở chỗ nó được biết đến để tạo thành lên đến 10 triệu hợp chất khác nhau. Carbon rất quan trọng đối với sự tồn tại của sự sống.
  • Franxi là nguyên tố hiếm nhất trên trái đất. Có lẽ không nhiều hơn một vài ounce của nó trên trái đất tại bất kỳ thời điểm nào.
  • Chữ cái duy nhất không có trong bảng tuần hoàn là chữ J.
  • Đất nước Argentina được đặt tên theo nguyên tố bạc (ký hiệu Ag) là argentum trong tiếng Latinh.
  • Mặc dù có heli trên Trái đất, nó được phát hiện lần đầu tiên bằng cách quan sát mặt trời.