Định lý Pythagore

Định lý Pythagore


Những kỹ năng cần thiết:
  • Phép nhân
  • Số mũ
  • Căn bậc hai
  • Đại số học
  • Góc
Định lý Pitago giúp chúng ta tìm ra độ dài các cạnh của một tam giác vuông. Nếu một tam giác có một góc vuông (còn gọi là góc 90 độ) thì công thức sau đây đúng:

đếnhai+ bhai= chai

Trong đó a, b và c là độ dài các cạnh của tam giác (xem hình) và c là cạnh đối diện với góc vuông. Trong ví dụ này, c còn được gọi là cạnh huyền.

Hãy xem xét một vài ví dụ:

1) Giải câu c trong tam giác dưới đây:

Trong ví dụ này a = 3 và b = 4. Hãy cắm chúng vào Công thức Pitago.đếnhai+ bhai= chai

3hai+ 4hai= chai

3x3 + 4x4 = chai

9 + 16 = chai

25 = c x c

c = 5


2) Giải tìm a trong tam giác dưới đây:

Trong ví dụ này b = 12 và c = 15

đếnhai+ bhai= chai

đếnhai+ 12hai= 15hai

đếnhai+ 144 = 225

Lấy mỗi bên trừ đi 144 để được:

144 - 144 + ahai= 225 - 144

đếnhai= 225 - 144

đếnhai= 81

a = 9


Định lý Pythagore chính nó

Định lý được đặt theo tên của một nhà toán học người Hy Lạp tên là Pythagoras. Ông đã đưa ra lý thuyết giúp tạo ra công thức này. Công thức rất hữu ích trong việc giải quyết tất cả các loại vấn đề.

Đây là những gì định lý nói:

Trong bất kỳ tam giác vuông nào, diện tích của hình vuông có cạnh là cạnh huyền (nhớ đây là cạnh đối diện với góc vuông) bằng tổng diện tích của các hình vuông có cạnh là hai chân (hai cạnh gặp nhau tại một góc vuông).

Điều này có thể không có nhiều ý nghĩa khi bạn lần đầu tiên đọc nó. Hãy cho biết thêm về công thức làm gì và các từ nói gì trong một bức tranh.

Nếu bạn lấy mỗi cạnh của hình tam giác màu vàng và sử dụng nó để tạo thành một hình vuông (xem hình bên dưới), thì bạn sẽ có ba hình vuông như hình dưới đây. Diện tích của mỗi hình vuông là chiều dài x chiều rộng. Vì vậy, trong ví dụ này, diện tích của mỗi hình vuông làhai, bhai, và Chai.Định lý nói gì là diện tích của hình vuông màu tím cộng với diện tích của hình vuông màu xanh lam sẽ bằng diện tích của hình vuông màu xanh lá cây. Điều đó cũng giống như nói:

đếnhai+ bhai= chai
Các chủ đề hình học khác

Vòng tròn
Đa giác
Hình tứ giác
Hình tam giác
Định lý Pythagore
Chu vi
Dốc
Diện tích bề mặt
Khối lượng của một hộp hoặc khối lập phương
Thể tích và Diện tích bề mặt của một hình cầu
Thể tích và Diện tích bề mặt của một xi lanh
Khối lượng và Diện tích bề mặt của một hình nón
Bảng chú giải góc nhìn
Bảng chú giải thuật ngữ Hình và Hình dạng