Các chữ số hoặc số liệu quan trọng

Các chữ số hoặc số liệu quan trọng

Các chữ số có nghĩa của một số là những chữ số có ý nghĩa hoặc đóng góp vào giá trị của số đó. Đôi khi chúng còn được gọi là những con số đáng kể.

Những chữ số nào có nghĩa?

Có một số quy tắc cơ bản cho bạn biết những chữ số nào trong một số là có nghĩa:
  • Tất cả các chữ số khác 0 đều có nghĩa
  • Bất kỳ số 0 nào giữa các chữ số có nghĩa cũng có nghĩa
  • Các số không ở cuối bên phải dấu thập phân là quan trọng


Chữ số nào không có nghĩa?

Các chữ số duy nhất không quan trọng là các số không chỉ hoạt động như các giá trị giữ chỗ trong một số. Đó là:
  • Các số không theo sau ở bên trái dấu thập phân (lưu ý: các số không này có thể có hoặc có thể không quan trọng)
  • Các số không đứng đầu bên phải dấu thập phân


Đếm số liệu quan trọngCó bao nhiêu số có nghĩa trong các số sau?

1) 10.0075

Có 6 chữ số có nghĩa. Các số không đều nằm giữa các chữ số có nghĩa.

2) 10.007500

Có 8 chữ số có nghĩa. Trong trường hợp này, các số không ở cuối nằm ở bên phải của dấu thập phân.

3) 0,0075

Có 2 chữ số có nghĩa. Các số không được hiển thị chỉ là những người giữ vị trí.

4) 5000

Chỉ có 1 chữ số có nghĩa. Các số không là các giá trị giữ chỗ. Lưu ý: Có thể một số số không có ý nghĩa trong một số trường hợp nhất định.

5) 5000,00

Có 6 chữ số có nghĩa. Các số không ở bên phải của dấu thập phân rất quan trọng vì chúng đứng sau các số không ở bên phải của dấu thập phân. Các số 0 ở bên phải số 5 là có nghĩa vì chúng nằm giữa các chữ số có nghĩa.

Tại sao sử dụng số liệu quan trọng?

Các số liệu quan trọng thường được sử dụng cho khoa học và đo lường. Chúng là một cách để mô tả các phép đo chính xác như thế nào. Một số cách đo chính xác hơn những cách khác.

Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn có hai chiếc cân, một chiếc cân chính xác đến từng gam và chiếc cân khác chính xác đến một phần trăm gam gần nhất. Nếu cả hai đều có số đo 3 gam, con số này có nghĩa là những điều khác nhau. Phép đo đầu tiên bạn ghi lại chỉ là 3 gam, bởi vì bạn chỉ biết rằng phép đo chính xác đến 1 gam. Phép đo thứ hai bạn có thể ghi là 3,00 gam. Điều này nói lên rằng phép đo chính xác đến hàng trăm. Những số liệu quan trọng bổ sung này giúp ghi lại mức độ chính xác của phép đo.

Có những thứ như một con số chính xác?

Đúng, những con số chính xác có vô số con số quan trọng. Có những phép đo và con số nhất định mà chúng ta biết chắc chắn. Chúng bao gồm các con số như bao nhiêu feet trong một thước Anh hoặc bao nhiêu trang trong một cuốn sách.

Các môn Toán cho Trẻ em

Phép nhân
Giới thiệu về phép nhân
Phép nhân dài
Mẹo và thủ thuật nhân
Căn bậc hai và Căn bậc hai

Sư đoàn
Giới thiệu về Bộ phận
Sư đoàn dài
Mẹo và thủ thuật chia

Phân số
Giới thiệu về phân số
Phân số tương đương
Đơn giản hóa và giảm phân số
Cộng và Trừ các phân số
Nhân và Chia phân số

Số thập phân
Giá trị vị trí số thập phân
Thêm và trừ số thập phân
Nhân và chia số thập phân

Misc
Các định luật cơ bản của toán học
Bất bình đẳng
Làm tròn số
Các chữ số và con số quan trọng
Số nguyên tố
Chữ số La mã
Số nhị phân
Số liệu thống kê
Trung bình, Trung vị, Chế độ và Phạm vi
Đồ thị hình ảnh

Đại số học
Số mũ
Phương trình tuyến tính - Giới thiệu
Phương trình tuyến tính - Dạng dốc
Thứ tự hoạt động
Tỷ lệ
Tỷ lệ, Phân số và Phần trăm
Giải các phương trình đại số bằng phép cộng và phép trừ
Giải các phương trình đại số với phép nhân và phép chia

Hình học
Vòng tròn
Đa giác
Hình tứ giác
Hình tam giác
Định lý Pythagore
Chu vi
Dốc
Diện tích bề mặt
Khối lượng của một hộp hoặc khối lập phương
Thể tích và Diện tích bề mặt của một hình cầu
Thể tích và Diện tích bề mặt của một xi lanh
Khối lượng và Diện tích bề mặt của một hình nón