Lịch sử của tiền xu

Lịch sử của tiền xu

Thu thập tiền xu Tiền xu ở một số hình thức đã tồn tại ít nhất 3000 năm và có thể lâu hơn nữa. Tiền xu đã được sử dụng bởi nhiều nền văn minh cổ đại khác nhau như một phương thức giao dịch. Tiền cổ có giá trị bao gồm tiền từ thời La Mã cổ đại, Hy Lạp , Đế chế Ba Tư và Đế chế Byzantine.

Đồng tiền La Mã cổ đại

Tiền xu và lịch sử của tiền xu có thể nói lên rất nhiều điều về lịch sử của một nền văn hóa qua cách đồng xu được tạo ra, kim loại được sử dụng và nghệ thuật hoặc hình vẽ trên mặt đồng xu.

Tại Hoa Kỳ, đồng đô la được đặt làm đơn vị tiền tệ tiêu chuẩn bởi đạo luật tiền xu Hoa Kỳ vào năm 1792. Đồng đô la bạc đầu tiên được đúc vào năm 1794. Kể từ đó, nhiều loại tiền xu khác nhau đã được đúc ở Hoa Kỳ, bao gồm cả tiền vàng đô la cao. Một số đồng tiền vàng kỷ niệm vẫn được đúc trong một xưởng đúc nhỏ không được đánh dấu ẩn ở West Point. Người ta ước tính rằng xưởng đúc tiền này cũng chứa hàng tỷ đô la vàng thỏi!

Thu thập tiền xu như một sở thích hoặc nghiên cứu được cho là một sở thích hiện đại hơn. Chắc chắn rằng các vị vua và những người giàu có trong suốt lịch sử đã thu thập tiền xu để làm của cải, nhưng việc nghiên cứu về tiền xu và thu thập chúng để xác định giá trị lịch sử của chúng mới chỉ được cho là đã có từ bốn đến năm trăm năm qua.

Trong những năm gần đây, các công cụ bảo vệ và lưu trữ tiền xu đã được cải tiến rất nhiều. Ngoài ra, việc phân loại tiền xu đã trở nên tốt hơn đáng kể với các dịch vụ phân loại chuyên nghiệp, nhưng các nhà sưu tập vẫn nên cảnh giác với tiền giả hoặc dịch vụ chấm điểm kém.Sưu tập tiền xu là một sở thích rất phổ biến trên toàn thế giới ngày nay.