Các hệ thống năng lượng mặt trời

Các hệ thống năng lượng mặt trời

Trung tâm của Hệ Mặt trời là Mặt trời. Hệ Mặt trời được tạo thành từ Mặt trời và tất cả các hành tinh, tiểu hành tinh và các vật thể khác quay quanh Mặt trời.

Các hành tinh

Có tám hành tinh trong Hệ Mặt trời của chúng ta. Bắt đầu với vị trí gần mặt trời nhất là Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Bốn hành tinh gần nhất (Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa) được gọi là hành tinh trên cạn, có nghĩa là chúng có bề mặt đá cứng. Bốn hành tinh xa nhất (Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương) được gọi là những hành tinh khổng lồ khí. Những hành tinh này lớn hơn nhiều và bề mặt của chúng được cấu tạo bởi các nguyên tố khí (chủ yếu là hydro).

Các hành tinh trong hệ mặt trời
Bấm vào hình để xem lớn hơn
quan điểm của hệ mặt trời và các hành tinh. Các đối tượng khác

Ngoài Mặt trời và tám hành tinh, có những vật thể khác là một phần của Hệ Mặt trời.
 • Hành tinh lùn - Hành tinh lùn là những vật thể tương tự như các hành tinh trong Hệ Mặt trời, tuy nhiên chúng được định nghĩa là không đủ lớn để 'xóa sạch vùng quỹ đạo của chúng đối với các vật thể khác.' Một số hành tinh lùn trong Hệ Mặt trời bao gồm Pluto, Ceres, Eris, Haumea và Makemake.
 • Sao chổi - Sao chổi là những vật thể được tạo thành từ băng, bụi và đá quay quanh mặt trời. Chúng thường có một 'đuôi' khí có thể nhìn thấy được đến từ bức xạ mặt trời và gió mặt trời. Sao chổi có nguồn gốc từ vành đai Kuiper và đám mây Oort.
 • Vành đai tiểu hành tinh - Vành đai tiểu hành tinh là vùng nằm giữa hai hành tinh Sao Hỏa và Sao Mộc. Trong vùng này, hàng ngàn vật thể đá quay quanh Mặt trời. Chúng có kích thước từ những hạt bụi nhỏ như hạt đến hành tinh lùn Ceres.
 • Vành đai Kuiper - Vành đai Kuiper là một vùng gồm hàng nghìn thiên thể nhỏ tồn tại bên ngoài quỹ đạo của các hành tinh. Các vật thể trong vành đai Kuiper bao gồm các 'đá' như amoniac, nước và mêtan.
 • Đám mây Oort - Đám mây Oort tồn tại xa hơn nhiều so với vành đai Kuiper. Khoảng một nghìn lần xa Mặt trời. Cho đến nay, các nhà khoa học chỉ phỏng đoán về sự tồn tại của đám mây Oort mà họ cho rằng bao gồm hàng nghìn vật thể băng giá nhỏ. Đám mây Oort nằm ở rìa của Hệ Mặt trời.
dải Ngân Hà

Hệ Mặt trời là một phần của một nhóm các ngôi sao lớn hơn được gọi là thiên hà. Thiên hà của chúng ta là Dải Ngân hà. Hệ Mặt trời quay quanh trung tâm của Dải Ngân hà.

Sự thật thú vị về hệ mặt trời
 • Vì Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương chứa nhiều 'đá' như nước, mêtan và amoniac nên chúng thường được gọi là 'những người khổng lồ băng'.
 • Các nhà khoa học ước tính có khoảng 200 tỷ ngôi sao trong dải Ngân hà.
 • Sao Diêm Vương từng được coi là một hành tinh đầy đủ, nhưng đã được định nghĩa lại là một hành tinh lùn vào năm 2006.
 • Khoảng 99,85% khối lượng của Hệ Mặt trời là Mặt trời. Tất cả các hành tinh khác, tiểu hành tinh, mặt trăng, v.v. cộng lại chỉ chiếm ít hơn 0,15% khối lượng của Hệ Mặt trời.
 • Khu vực xung quanh Mặt trời nơi có ảnh hưởng của gió Mặt trời được gọi là nhật quyển.
 • Tất cả các hành tinh quay quanh Mặt trời theo cùng một hướng ngược chiều kim đồng hồ.
 • Các nhà khoa học nghiên cứu hệ mặt trời và không gian vũ trụ được gọi là nhà thiên văn học .