Umayyad Caliphate

Umayyad Caliphate

Lịch sử cho trẻ em >> Thế giới Hồi giáo sơ khai

Umayyad Caliphate là một trong những Caliphat mạnh nhất và mở rộng nhất trong số các Caliphat của Hồi giáo. Nó cũng là công trình đầu tiên của các triều đại Hồi giáo. Điều này có nghĩa là thủ lĩnh của Caliphate, được gọi là Caliph, thường là con trai (hoặc họ hàng nam giới khác) của Caliph trước đó.

Nó cai trị khi nào?

Umayyad Caliphate cai trị Đế chế Hồi giáo từ năm 661-750 CN. Nó kế tục Rashidun Caliphate khi Muawiyah I trở thành Caliph sau Nội chiến Hồi giáo thứ nhất. Muawiyah Tôi thành lập thủ đô của mình tại thành phố Damascus, nơi người Umayyad sẽ cai trị Đế chế Hồi giáo trong gần 100 năm. Umayyad Caliphate bị kết thúc vào năm 750 CN khi nhà Abbasids nắm quyền kiểm soát.

Bản đồ cho thấy sự mở rộng của Đế chế Hồi giáo dưới thời Caliphate
Bản đồ của Đế chế Hồi giáo Nó cai trị những vùng đất nào?

Umayyad Caliphate đã mở rộng Đế chế Hồi giáo thành một trong những đế chế lớn nhất trong lịch sử thế giới. Vào thời kỳ đỉnh cao, Umayyad Caliphate kiểm soát Trung Đông, một phần của Ấn Độ, phần lớn Bắc Phi và Tây Ban Nha. Các nhà sử học ước tính Umayyad Caliphate có dân số khoảng 62 triệu người, chiếm gần 30% dân số thế giới vào thời điểm đó.Chính quyền

Các Umayyad đã mô phỏng chính phủ của họ theo tên của người Byzantine (Đế chế Đông La Mã), những người trước đây đã cai trị phần lớn vùng đất bị chinh phục bởi Umayyads. Họ chia đế chế thành các tỉnh, mỗi tỉnh được cai trị bởi một thống đốc do Caliph bổ nhiệm. Họ cũng tạo ra các cơ quan chính phủ được gọi là 'diwans' để xử lý các cơ quan chính phủ khác nhau.

Đóng góp

Umayyad đã có một số đóng góp quan trọng cho Đế chế Hồi giáo. Nhiều đóng góp của họ đã liên quan đến việc thống nhất đế chế rộng lớn và nhiều nền văn hóa hiện là một phần của đế chế. Những điều này bao gồm việc tạo ra một loại tiền đúc chung, thiết lập tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức trong toàn đế chế, và tiêu chuẩn hóa các trọng lượng và thước đo. Họ cũng xây dựng một số tòa nhà được tôn kính nhất của lịch sử Hồi giáo bao gồm Dome of the Rock ở Jerusalem và Nhà thờ Hồi giáo Umayyad ở Damascus.
Dome of the Rock
Nguồn: Wikimedia Commons

Mùa thu của Umayyads

Khi đế chế mở rộng, tình trạng bất ổn trong dân chúng và sự phản đối của người Umayyad ngày càng gia tăng. Nhiều người Hồi giáo cảm thấy rằng Umayyad đã trở nên quá thế tục và không theo đường lối của Hồi giáo. Các nhóm người bao gồm những người theo Ali, những người Hồi giáo không phải Ả Rập, và những người Kharjites bắt đầu nổi dậy gây ra tình trạng hỗn loạn trong đế chế. Năm 750, Abbasids, một gia tộc đối địch với Umayyads, lên nắm quyền và lật đổ Umayyad Caliphate. Họ nắm quyền kiểm soát và thành lập Abbasid Caliphate sẽ thống trị phần lớn thế giới Hồi giáo trong vài trăm năm tới.

Bán đảo Iberia

Một trong những thủ lĩnh của Umayyad, Abd al Rahman, đã trốn thoát đến bán đảo Iberia (Tây Ban Nha) để thành lập vương quốc của riêng mình tại thành phố Cordoba. Ở đó, người Umayyad tiếp tục cai trị các phần của Tây Ban Nha cho đến tận những năm 1400.

Sự thật thú vị về Umayyad Caliphate
  • Umayyad đôi khi được đánh vần là 'Omayyad.'
  • Những người không theo đạo Hồi phải trả một loại thuế đặc biệt. Thuế này cung cấp cho họ sự bảo vệ dưới thời Caliphate. Những người cải sang đạo Hồi không còn phải trả thuế nữa.
  • Một số nhà sử học coi triều đại Umayyad giống như một 'vương quốc' hơn là một Caliphate vì những người cai trị của họ là cha truyền con nối chứ không phải do bầu cử.
  • Caliph Yazid (con trai của Muawiya I) đã giết Hussein (con trai của Ali, vị đại đế thứ tư nổi tiếng) khi Hussein từ chối tuyên thệ trung thành với Umayyads.
  • Các biên giới của Nhà Omeyyad lan gần 6.000 dặm từ sông Indus ở châu Á đến bán đảo Iberia (ngày nay là Tây Ban Nha).