Chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ

chiến tranh cách mạng Hòa Kỳ

Đi đến Cách mạng Mỹ .

Bấm vào đây để Câu trả lời cho các câu hỏi về Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ


1. Hỏi: Đã có bao nhiêu thuộc địa Mỹ tham chiến với Anh trong Chiến tranh giành độc lập của Mỹ?

A: 9

B: 12

C: 13


D: 50

-------------------------------------


2. Hỏi: Hiến pháp của Hoa Kỳ được xây dựng vào năm nào?

A: 1887


B: 1776

C: 1797

D: 1787

-------------------------------------


3. Q: Cuộc khủng hoảng Đạo luật Tem năm nào?

A: 1765

B: 1770

C: 1759

D: 1760

-------------------------------------

4. Hỏi: 'Nhà triết học nào đã nói rằng tất cả các cá nhân đều sở hữu một số' 'quyền tự nhiên' '- chẳng hạn như cuộc sống, quyền tự do và theo đuổi của tiên?

A: John Adams

B: John Locke

C: John Smith

D: John Wesley

-------------------------------------

5. Hỏi: Ai là người thúc giục House of Burgesses lên án Đạo luật Tem?

A: Henry James

B: George Washinton

C: Patrick Henry

D: John Adams

-------------------------------------

6. Hỏi: Ai đã cưỡng chế ngăn cản việc phân phối tem và buộc những người sưu tập tem phải từ chức?

A: Lực lượng Tự do

B: Calvary Hoa Kỳ

C: Lực lượng dân quân Boston

D: Các con trai của Tự do

-------------------------------------

7. Q: Ai đã nghĩ ra Công vụ Thị trấn?

A: Charles Townshend

B: John Dickenson

C: Vua William II

D: William Pitt

-------------------------------------

8. Q: Các Công Vụ Thị Trấn là gì?

A: Thuế đường

B: Dutie's trên thủy tinh, chì, sơn, giấy và trà

C: Luật chống giết người

D: Luật chống lại quyền tự do tôn giáo

-------------------------------------

9. Hỏi: Ai đã phản đối bằng cuộc họp để kéo sợi làm vải và tránh mua vải từ các nhà sản xuất Anh?

A: Con gái của tự do

B: Wifes of Hope

C: Hệ thống cống rãnh tự do

D: Phụ nữ tự do

-------------------------------------

10. Hỏi: 'Ai nói rằng chính phủ Anh nên:' 'Bãi bỏ luật, từ bỏ quyền, thu hồi quân đội, hoàn trả tiền, và quay lại phương thức trưng dụng cũ.' '?'

A: Vua George III

B: Benjamin Franklin

C: Frederick North

D: Thomas Hutchinson

-------------------------------------

11. Hỏi: Ai là thống đốc của Massachusetts vào đầu những năm 1770, người dành cho các thuộc địa độc lập của Mỹ?

A: Benjamin Franklin

B: James Madison

C: Patrick Henry

D: Thomas Hutchinson

-------------------------------------

12. Q: Vụ việc quân đội Anh bắn vào một đám đông, giết chết 5 người ở Boston, sau này được gọi là gì?

A: Thảm sát Boston

B: Tiệc trà Boston

C: Boston Killing

D: Thảm sát thuế

-------------------------------------

13. Q: Tàu hải quan Anh đã phá hủy đám đông ở Rhode Island nào?

A: Gaspee

B: George

C: William

D: Elizabeth

-------------------------------------

14. Hỏi: Ai đã giúp thành lập Ủy ban Thư tín trong hội đồng Massachusetts?

A: Patrick Henry

B: Samuel Adams

C: Lord North

D: John Adams

-------------------------------------

15. Q: Tiệc Trà Boston diễn ra ở?

A: 1775

B: 1771

C: 1773

D: 1768

-------------------------------------

16. Hỏi: Ai đã bảo đảm Đạo luật về Trà để hỗ trợ Công ty Đông Ấn?

A: Samuel Adams

B: Thomas Jefferson

C: William Howard

D: Lord North

-------------------------------------

17. Hỏi: Những người yêu nước đã cải trang thành gì tại Tiệc trà Boston?

Một con cá

B: Người Mỹ bản địa

C: Cướp biển

D: Phụ nữ

-------------------------------------

18. Q: Đại hội Lục địa đầu tiên được tổ chức ở đâu?

A: Boston

B: Richmand

C: Jamestown

D: Philadelphia

-------------------------------------

19. Hỏi: Ai đã cảnh báo cho dân quân thuộc địa rằng Tướng Gage của Anh sẽ đến?

A: Patrick Henry

B: Thomas Jefferson

C: Paul Revere

D: Samuel Adams

-------------------------------------

20. Hỏi: Những trận đánh đầu tiên giữa quân đội Anh và dân quân thuộc địa diễn ra ở đâu?

A: Boston và Philadelphia

B: Lexington và Concord

C: Concord và Boston

D: Lexington và Philadelphia

-------------------------------------

21. Q: Ai đã viết Common Sense?

A: Thomas Paine

B: Thomas Jefferson

C: Samuel Adams

D: John Adams

-------------------------------------

22. Q: Ai đã lãnh đạo Lục quân Lục địa?

A: Samual Adams

B: George Washington

C: Patrick Henry

D: Charles Lee

-------------------------------------

23. Hỏi: Ai là người viết Tuyên ngôn Độc lập?

A: George Washington

B: Samuel Adams

C: Thomas Jefferson

D: John Hancock

-------------------------------------

24. Hỏi: Đại hội ra lệnh công bố Tuyên ngôn Độc lập khi nào?

A: ngày 3 tháng 6 năm 1776

B: ngày 1 tháng 7 năm 1776

C: ngày 4 tháng 7 năm 1776

D: 3 tháng 9 năm 1776

-------------------------------------

25. Hỏi: Văn kiện nào tuyên bố các thuộc địa là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tự do và độc lập.

A: Tuyên ngôn về Quyền

B: Ý thức chung

C: Tuyên ngôn độc lập

D: Bài luận về Tự do

-------------------------------------

26. Hỏi: Thuộc địa Mỹ đã nhận được viện trợ quan trọng từ những quốc gia châu Âu nào?

A: Đức và Nga

B: Ý và Hy Lạp

C: Thụy Điển và Na Uy

D: Tây Ban Nha và Pháp

-------------------------------------

27. Hỏi: Lực lượng hoạt động lớn nhất mà Lục quân Lục địa từng có tại một thời điểm là gì?

A: 150.000 quân

B: 85000 quân

C: 24.000 quân

D: 175.000 quân

-------------------------------------

28. Hỏi: Trận đánh lớn cuối cùng của Chiến tranh Cách mạng diễn ra ở đâu?

A: Boston

B: Saratoga

C: Yorktown

D: Philadelphia

-------------------------------------

29. Hỏi: Trận Bunker Hill diễn ra ở đâu?

A: Boston

B: Philadelphia

C: Saratoga

D: Yorktown

-------------------------------------

30. Hỏi: Tướng Anh trong trận Bunker Hill là ai?

A: Gage

B: Howe

C: Bắc

D: Hutchinson

-------------------------------------

31. Hỏi: Lực lượng của Thống đốc Bắc Carolina Josiah Martin bị những người yêu nước tiêu diệt ở đâu

A: Trận Bunker Hill

B: Trận Yorktown

C: Trận Germantown

D: Trận chiến cầu Moore's Creek

-------------------------------------

32. Hỏi: Ai đã chỉ huy lực lượng chiếm Pháo đài Ticonderoga?

A: George Washington

B: Benjamin Franklin

C: Ethan Allen

D: Richard Montgomery

-------------------------------------

33. Q: Ai đã chỉ huy Lục quân Lục địa vượt qua Delaware?

A: Charles Lee

B: George Washington

C: Philip Schuyler

D: Guy Carleton

-------------------------------------

34. Hỏi: Quân đội Washington đã đánh bại những quốc gia nào tại Trenton sau khi vượt qua Delaware?

A: Đức

B: Pháp

C: Tây Ban Nha

D: Ý

-------------------------------------

35. Hỏi: Nơi nào 2.500 trong số 11.000 quân của Washington chết vì phơi nhiễm hoặc bệnh tật trong một cuộc đóng quân mùa đông?

A: Germantown

B: rượu mạnh

C: Princeton

D: Valley Forge

-------------------------------------

36. Hỏi: Nơi nào những người yêu nước đã nhận được thắng lợi lớn đầu tiên khiến tướng Anh Burgoyne phải đầu hàng?

A: Bình nguyên trắng

B: Bennington

C: Saratoga

D: Yorktown

-------------------------------------

37. Hỏi: Ai đã buộc tướng Burgoyne đầu hàng tại Saratoga?

A: Charles Lee

B: Cổng Horatio

C: Benedict Arnold

D: George Washington

-------------------------------------

38. Hỏi: Vị tướng Anh nào đã đánh bại Horatio Gates trong trận Camden?

A: Howe

B: Cornwallis

C: Clinton

D: Bắc

-------------------------------------

39. Hỏi: Thuyền trưởng nào bắt được tàu chiến Drake của Anh và tàu chiến Serapis?

A: Harry Lee

B: Cổng Horatio

C: John Paul Jones

D: Daniel Morgan

-------------------------------------

40. Hỏi: Hiệp ước nào đã kết thúc cuộc Cách mạng Mỹ?

A: Hiệp ước Yorktown

B: Hiệp ước Luân Đôn

C: Hiệp ước Philadelphia

D: Hiệp ước Paris

-------------------------------------

41. Hỏi: Ai là người soạn thảo các Điều khoản của Liên bang?

A: John Adams

B: John Dickinson

C: Thomas Jefferson

D: John Hancock

-------------------------------------

42. Q: Cuộc nổi dậy của Shays năm 1976 do Daniel Shays lãnh đạo đã giải quyết vấn đề chính gì?

Tôn giáo

B: quyền đất đai

C: nợ

D: chế độ nô lệ

-------------------------------------

43. Hỏi: Tại Công ước Lập hiến năm 1787, ai là người đề xuất Kế hoạch New Jersey?

A: James Madison

B: Alexander Hamilton

A: Ben Franklin

D: William Patterson

-------------------------------------

44. Hỏi: Tại Hội nghị Lập hiến năm 1787, ai là người đề xuất Kế hoạch Virginia?

A: James Madison

B: Alexander Hamilton

C: George Washington

D: Willaim patterson

-------------------------------------

45. Hỏi: Tại Công ước Lập hiến năm 1787, Kế hoạch Virginia đề xuất?

A: Một phiếu bầu cho mỗi tiểu bang

B: Chính phủ quốc gia rất hạn chế

C: Một chính phủ quốc gia ba thành phần: cơ quan, cơ quan quản lý và cơ quan tư pháp

D: Một ngôi nhà dựa trên dân số

-------------------------------------

46. ​​Hỏi: Thỏa hiệp nào đã được thực hiện để giảm bớt các vấn đề đại diện xung quanh sự khác biệt về dân số của các bang?

A: Một ngôi nhà trên dựa trên dân số, một ngôi nhà thấp hơn với sự đại diện ngang nhau

B: Thượng viện có đại diện ngang nhau, hạ viện dựa trên dân số

C: Bầu cử tổng thống dựa trên dân số

D: Một quốc hội duy nhất

-------------------------------------

47. Hỏi: Tại Công ước Hiến pháp, bao nhiêu phần trăm nô lệ đã được thỏa thuận để được tính vào quyền đại diện?

A: 60%

B: 50%

C: 40%

D: 30%

-------------------------------------

48. Hỏi: Theo Công ước Lập hiến năm 1787, để hạn chế quyền lực phổ biến, Vị tiền sự sẽ được bầu bởi?

A: Cơ quan lập pháp tiểu bang

B: Cử tri đoàn

C: Thống đốc bang

D: Thượng nghị sĩ tiểu bang

-------------------------------------

49. Hỏi: Theo Công ước Lập hiến năm 1787, để hạn chế quyền lực phổ biến, các Thượng nghị sĩ sẽ được bầu bởi?

A: Cơ quan lập pháp tiểu bang

B: Cử tri đoàn

C: Thống đốc bang

D: Hạ viện

-------------------------------------

50. Hỏi: John Madison, Alexander Hamilton và John Jay đã viết những giấy tờ gì để thuyết phục mọi người rằng các bang sẽ duy trì quyền lực theo Hiến pháp?

A: Các bài luận về Tự do

B: Cộng hòa

C: Người liên bang

D: Những người theo chủ nghĩa tự do

-------------------------------------

51. Hỏi: Hiến pháp cuối cùng được phê chuẩn vào năm nào?

A: 1777

B: 1787

C: 1788

D: 1789

-------------------------------------

52. Hỏi: Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là ai?

A: George Washington

B: James Madison

C: Benjamin Franklin

D: Samuel Adams

-------------------------------------

53. Hỏi: Có bao nhiêu bang lần đầu tiên phê chuẩn Hiến pháp?

A: 13

B: 11

C: 10

D: 9

-------------------------------------

54. Hỏi: Ai đã chỉ huy quân thuộc địa trong trận Bunker Hill?

A: George Washington

B: Charles Lee

C: William Prescott

D: Thomas Gage

-------------------------------------

55. Q: 'Ai đã nói' 'đừng bắn cho đến khi bạn nhìn thấy tròng trắng của mắt họ' '? '

A: George Washington

B: Joseph Warren

C: Willam Howe

D: William Prescott

-------------------------------------

56. Q: Ai đã lãnh đạo Bostonians tại Tiệc trà Boston?

A: Samuel Adams

B: Willam Prescott

C: Paul Revere

D: Benjamin Franklin

-------------------------------------

57. Hỏi: Ai trở thành Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ?

A: Benjamin Franklin

B: Thomas Jefferson

C: James Madison

D: John Adams

-------------------------------------

58. Hỏi: 'Tài liệu nào bắt đầu' 'Chúng tôi coi những chân lý này là hiển nhiên, rằng tất cả nam giới đều được tạo ra bình đẳng ...' '?'

A: Hiến pháp Hoa Kỳ

B: Tuyên ngôn về Quyền

C: Tuyên ngôn độc lập

D: Người liên bang

-------------------------------------

59. Q: Ai đã sống ở Monticello?

A: George Washington

B: Benjamin Franklin

C: John Adams

D: Thomas Jefferson

-------------------------------------

Bấm vào đây để Câu trả lời cho các câu hỏi về Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ