Một nốt nhạc là gì?

Một nốt nhạc là gì?

Nốt nhạc


Thuật ngữ 'nốt nhạc' trong âm nhạc mô tả cao độ và thời lượng của một âm nhạc.

Cao độ của một nốt nhạc là gì?

Cao độ mô tả mức độ âm thanh của một nốt trầm hoặc cao. Âm thanh được tạo thành từ rung động hoặc sóng. Những sóng này có tốc độ hoặc tần số mà chúng dao động. Cao độ của nốt nhạc thay đổi tùy thuộc vào tần số của những dao động này. Tần số của sóng càng cao thì âm vực của nốt nhạc càng cao.

Thang âm nhạc và các ký tự nốt nhạc là gì?

Trong âm nhạc có những cao độ cụ thể tạo nên những nốt nhạc tiêu chuẩn. Hầu hết các nhạc sĩ sử dụng một tiêu chuẩn gọi là thang âm. Trong thang âm có 7 nốt nhạc chính được gọi là A, B, C, D, E, F và G. Mỗi nốt biểu thị một tần số hoặc cao độ khác nhau. Ví dụ, nốt A 'giữa' có tần số 440 Hz và nốt B 'giữa' có tần số 494 Hz.

Có các biến thể của mỗi nốt này được gọi là nốt thăng và nốt phẳng. Nét nhọn là một nửa bước lên và một chiếc phẳng là một nửa bước xuống. Ví dụ, một nửa bước lên từ C sẽ là C-sharp.Một quãng tám là gì?

Sau nốt G, có một bộ khác gồm 7 nốt tương tự cao hơn. Mỗi bộ gồm 7 nốt này và các nốt nửa cung của chúng được gọi là một quãng tám. Quãng tám 'giữa' thường được gọi là quãng tám thứ 4. Vì vậy, quãng tám bên dưới có tần số sẽ là quãng 3 và quãng tám ở trên có tần số sẽ là quãng 5.

Mỗi nốt trong một quãng tám bằng hai lần cao độ hoặc tần số của cùng một nốt trong quãng tám bên dưới. Ví dụ, một A trong quãng tám thứ 4, được gọi là A4, là 440Hz và một A trong quãng tám thứ 5, được gọi là A5 là 880Hz.

máy đếm nhịp

Thời lượng của một nốt nhạc

Phần quan trọng khác của một nốt nhạc (ngoài cao độ) là thời lượng. Đây là thời gian mà nốt nhạc được giữ hoặc chơi. Điều quan trọng trong âm nhạc là các nốt nhạc được chơi đúng thời gian và nhịp điệu. Thời gian và đồng hồ đo trong âm nhạc rất toán học. Mỗi nốt có một khoảng thời gian nhất định trong một thước đo.

Ví dụ: một nốt phần tư sẽ được chơi trong 1/4 thời gian (hoặc một số đếm) trong thước đo 4 nhịp trong khi một nốt nhạc nửa sẽ được chơi trong 1/2 thời gian (hoặc hai số đếm). Một nốt nhạc nửa được chơi dài gấp đôi một nốt nhạc một phần tư.

Nốt nhạc